Loading

Hệ thống xử lý dữ liệu (DPS) - Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chu trình hỗn hợp 750MW

Tin tức   30/08/2018
Hệ thống xử lý dữ liệu (DPS) - Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chu trình hỗn hợp 750MW
Tổng quan hệ thống quản lý thông tin nhà máy (MIS – Management Information System)

Hệ thống quản lý thông tin nhà máy - MIS là lớp phần mềm liên kết giữa Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống điều khiển, giám sát của nhà máy (DCS/SCADA). Vì vậy, nó tạo mối liên kết chức năng giữa thực hiện các giao dịch kinh doanh ở cấp doanh nghiệp và kiểm soát các thiết bị xử lý hiện trường; đồng thời cải tạo tối ưu tất cả các khía cạnh vận hành nhà máy và bảo trì nhằm để đạt được sự vận hành tối ưu, nâng cao lợi nhuận và giảm chi phí hoạt động. 

Chức năng của MIS là cung cấp cho nhân viên vận hành Nhà máy một hệ thống hỗ trợ để vận hành Nhà máy với độ an toàn với sẵn sàng cao. Đồng thời, mang lại cho nhà quản lý vận hành Nhà máy những thông tin cần thiết để tối ưu hoá toàn bộ hoạt động của Nhà máy; để đánh giá chất lượng sản phẩm; theo dõi tiến độ sản xuất và tình trạng của các thiết bị được sử dụng; cho phép phát triển mô-đun mở rộng của hệ thống. 

Mô hình phân cấp hệ thống tự động hóa của một xí nghiệp công nghiệp


Xây dựng hệ thống xử lý thông tin cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2 

Hệ thống xử lý thông tin cho nhà máy điện Nhơn Trạch là một phần của hệ thống thông tin quản lý trong Nhà máy – MIS, nó bao gồm các hệ thống con như sau: 

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) 

Sơ đồ cấu trúc mạng nội bộ


Hệ thống mạng nội bộ trong nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thiết kế để kết nối toàn bộ máy tính, máy in trong nhà máy. Hệ thống mạng cho phép kết nối thông suốt các hệ thống điều khiển, quản lý thông tin trong nhà máy với độ an toàn và bảo mật cao. Các máy tính trong mạng có thể chia sẻ nguồn tài nguyên chung trong mạng cũng như truy cập internet. 

Hệ thống mạng có cấu trúc thiết kế dự phòng, các thiết bị chính có cơ chế chạy song song. Nếu tại một thời điểm, một trong hai thiết bị bị lỗi, hệ thống mạng vấn hoạt động bình thường. Với cấu trúc này, độ tin cậy của hệ thống mạng được nâng lên đến 99.98% với MTTR = 4 h (Mean time to repair). 

Hệ thống quản lý thông tin bảo dưỡng CMMS (computerized Maintenance Management System). 
Trong một nhà máy công nghiệp, chi phí vận hành và bảo dưỡng hàng năm là rất lớn. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được trang bị phần mềm quản lý bảo dưỡng cho các thiết bị trong nhà máy. Giải pháp quản lý tài sản của phần mềm CMMS (quản lý bảo trì bằng máy tính) cho phép thực hiện thao tác quản lý tài sản và khai khai thác các thông tin chi tiết về tài nguyên của doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp khả năng lập kế hoạch bảo trì định kỳ, bảo trì dự báo dựa trên trạng thái hoạt động của thiết bị cho phép xây dựng hệ thống hoạt động ổn định và hỗ trợ thông tin cho việc ra quyết định. 

Hệ thống CMMS cũng cho phép sử dụng các thông tin phản ánh tình trạng hoạt động thực tế của thiết bị trong nhà máy tích hợp vào công tác dự báo từ đó giúp người quản lý chủ động, tự tin khi ra các quyết định liên quan đến thời gian vận hành, dừng máy để tối ưu hoá việc khai thác thiết bị, tài sản. 

Hệ thống tối ưu hóa vận hành của nhà máy PMS/PIMS. 
Hệ thống giám sát và tối ưu hóa vận hành của Nhà máy bao gồm hai module là hệ thống giám sát và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của các thiết bị chính trong nhà máy PMS (Power Asset Performance Monitoring & Optimization System) và hệ thống thu thập, quản lý dữ liệu thời gian PIMS (Plant Information Management System). 

Hệ thống PIMS có nhiệm vụ thu thập các thông tin quan trọng đó là các biến quá trình (key information process) thông qua OPC server và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của mình. Hệ thống PMS sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu của PIMS lấy thông tin của các biến quá trình (key information process); thực hiện các phép phân tích, thống kê, tính toán và đưa ra các giá trị tối cho các biến quá trình, giúp người vận hành có thể nâng cao hiệu suất làm việc của các thiết bị chính trong nhà máy điện. 

Với một giao diện thân thiện với người dùng, hệ thống PMS/PIMS mô phỏng được các quá trình khí động học diễn ra trong nhà máy điện. Hệ thống PMS/PIMS cũng được tích hợp các công cụ để tạo báo cáo dưới đạng bảng tính excel hoặc dưới dạng biểu đồ giúp cho kỹ sư vận hành kiểm soát và đưa ra các quyết định điều khiển để tối ưu hóa sản xuất.
Qui trình triển khai hệ thống xử lý thông tin cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2 

Toàn bộ quá trình triển khai hệ thống xử lý thông tin cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được tiến hành có tính chuyên nghiệp cao từ khâu thiết kế, thẩm định thiết kế, qui trình kiểm tra, lắp đặt chạy thử hệ thống. Đây là một trong số rất ít gói thầu của dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 2 được tiến hành kiểm tra FAT (Factory Acceptance Test) tại Việt Nam với sự tham gia của chủ đầu tư, tổng thầu và các chuyên gia đối tác từ nước ngoài. Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình FAT. 

NT2 Project Team


Bài - Ảnh: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - PV Tech

Bài viết liên quan